अध्यात्म पृष्‍ठ
प्रमुख समाचार
 

ईश्वर विकासको अन्तिम बिन्दु हो

प्रख्यात पश्चिमी विचारक एडमण्ड लूसेल्डको भनाई छ कि “मनुष्यको पूरा जीवन नै “इन्टेशनेलिटी” अर्थात् एक गहन तीव्र इच्छा होl यो गहन तीव्र इच्छा जुनसुकै दिशामा लाग्छ, त्यसैतर्फ मनुष्यको गति बन्दछl यदि एक व्यक्ति चित्रकार हुन चाहन्छ, मूर्तिकार हुने इच्छा राख्दछ, अथवा उसको प्रबल आकांक्षा वैज्ञानिक बन्ने हो, यदि ऊ आफ्नो समस्त प्राण ऊर्जालाई अभीष्ट दिशातर्फ नियोजित गरिदिन्छ भने तब तदनुसार उसको प्राण ऊर्जा त्यसैतर्फ गतिमान हुन्छ